4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017
4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017

$285,000

4150 N 34TH Avenue, Phoenix, AZ, 85017

18
Courtesy of: Prestige Realty